Azemitologa svētki 2023.

Studentu korporācija Ventonia tiek pārstāvēta visos Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rīkotajos pasākumos. 
Bildē redzams tā laika prezidijs.

09.10.2023 II oktobra viesu vakars.

Paneļdiskusija “Aktualitātes mežsaimniecībā”. 

Uzstājas:

fil! Jānis Zitāns – A/S Latvijas Valsts Meži Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas un plānošanas vadītājs.

fil! Andis Stolers A/S Latvijas Valsts Meži Zemgales reģiona mežistrādes vadītāja vietnieks.

2023. akadēmiska gada rudens semestra viesu vakari ir noslēgušies.

Bildē redzams jaunuzņemtais 2023 II coets.

 

11.11.2023

Katru gadu studentu korporācija Ventonia piedālās Lāčplēša dienas lāpu gājiena, lai pieminētu brīvības izcīnītājus.

18.11.2023

Latvijas valsts 105.gadadienas svētku gājiens no Latvijas Universitātes līdz Brāļu kapiem. Gājienā dodas visas studentu, studenšu korporācijas un akadēmiskās vienības, lai vienotos kopējā piemiņas brīdī.