2021-I Ventonia amatpersonas

Prezidijs

com! Gatis Pildiņš

Viceseniors

Tel: 22121994
E-pasts: ventonia.prezidijs@gmail.com

com! Rihards Lūciņš

Seniors

com! Niks Badauķis

Sekretārs

bfil! Jānis Bajinskis

Oldermanis

Tel: 26134349

fil! Kristaps Reķis

F!B! valdes priekšsēdētājs